Privacy Statement

PC Helpdesk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Bent u alleen een bezoeker, dan verzamelen we geen gegevens over u. Als u via het contact formulier op deze website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor meer informatie, dan verschaft u ons persoonlijke informatie. Deze persoonlijke informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Wij verstrekken deze informatie niet zonder toestemming aan derden, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek.
Wij werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GPDR)